INGYENES KISZÁLLÍTÁS GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN

Kauciót nem kérünk !

Takarítógép

A takarítógép kölcsönzés feltételei

1. Általános feltételek

Takarítógépek, porszívók, gőztisztítók, nagynyomású mosók (a továbbiakban kölcsönzött eszközök) kölcsönzése kizárólag az alábbi általános kölcsönzési feltételek alapján történhet. A kölcsönző személy ellentétes vagy ettől különböző feltételei nem képezhetik a szerződés részét.

2. Kölcsönzött eszközök

A kölcsönzött eszköz szakszerű és gondos használat céljából kerül átadásra a kölcsönző személynek, aki a szerződésen feltüntetett aláírásával igazolja, hogy a kölcsönözhető gépet használati utasítással együtt rendben, sértetlenül, működőképesen átvette, a gép kezelését számára elmagyarázták, és figyelmét a biztonsági előírásokra felhívták.

A kölcsönző személy nem új eszközt igényel, hanem az abban az állapotában kerül átadásra, amely a kölcsönzés idején fennáll. Fogyó, kopó eszközök, mint például körkefe(gőzgépeknél), stb. nem tartoznak a kölcsönzés tárgykörébe.

A kölcsönözhető eszköz átadáskor fennálló szembetűnő hiányosságaival vagy sérüléseivel kapcsolatban, melyek az átvételi jegyzőkönyvben nem szerepelnek, a kölcsönző személy semmilyen jogot nem érvényesíttethet. Egyéb hiányosságokat haladéktalanul jelezni kell a kölcsönbe adónak. A kölcsönző személy a kölcsönbe adóval szemben felelősséget vállal a kölcsönbe vett eszközön keletkezett károkért, amelyek a kölcsönzés ideje alatt, a használat során keletkeztek. Továbbá jótáll harmadik személy által okozott kárért, vagy a kölcsönzött eszköz elvesztéséért (pl. lopás) a kölcsönzés ideje alatt.

3. Visszaszolgáltatás

A kölcsönző személy köteles a kölcsönzött eszközt üzemkész állapotban, megtisztítva az összes tartozékával, amelyek szintén a kölcsönzés tárgyát képezték, a megadott visszaszolgáltatási időpontban visszaszolgáltatni.

Amennyiben a kölcsönzött eszköz nem a fenti állapotban kerül visszaszolgáltatásra, a kölcsönbe adónak jogában áll a hibákat megszüntetni és a kölcsönző személy részére a javítási- és szerelési költségek mellett a javítás és tisztítás idejét is a megállapított kölcsönzési díjhoz hozzászámítani, illetve jogában áll késedelmes visszaszolgáltatás esetén a kölcsönzési idő lejártát követő jogosulatlan kölcsönzési időtartamra is kölcsönzési díjat felszámítani. Amennyiben a kölcsönző személy 15 nap elteltével sem szolgáltatja vissza a jogosulatlanul használt kölcsönzött eszközt, és a fizetett kölcsönzés vége előtt nem jelezte további kölcsönzési igényét legalább e-mail-ben a Green and Pure Kft-nek, az rendőrségi feljelentést von maga után.

4. A kölcsönző személy kötelezettségei

A kölcsönző személy köteles:

  • A kölcsönzött eszközt szakszerűen és rendezetten, a használati utasítás és az átadott biztonsági szabályok szerint a meghatározott célra használatba venni.
  • A kölcsönzött eszközt a túlzott igénybevételtől védeni.
  • A kölcsönzött eszközt az engedélyezett anyagokkal (tisztítószer, stb.) üzemeltetni.
  • Elkerülni, hogy a kölcsönzött eszközhöz harmadik, különösen nem beavatott személy illetve gyermekek hozzáférjenek.
  • A kölcsönzött eszközt lopással szemben, és az eszköz harmadik személy általi jogosulatlan használatával, valamint időjárási hatásokkal szemben védeni.
  • A kölcsönbe adót lopásról, sérülésről vagy harmadik személy általi jogosulatlan használatról haladéktalanul tájékoztatni, és a legközelebbi rendőrségen haladéktalanul feljelentést tenni.
  • A kölcsönző személy nem kezelheti a kölcsönzött eszközt alkoholos ital vagy más kábító hatású szerek befolyása alatt.
  • A kölcsönző személy a kölcsönzött eszközt csak a kölcsönbe adó írásos engedélyével kölcsönözheti ki harmadik személynek.

5. A kölcsönbe adó fél kötelezettségei

A kölcsönbe adó felelősséget vállal azon sérülésekért, melyek az ő súlyos gondatlanságából vagy szándékosságából keletkeztek,vagy ha a szerződésben foglaltakat megszegte. Ebben az utóbbi esetben a kölcsönbe adó felelőssége azon kárra korlátozódik, amely a szerződés szerint előrelátható volt.

A korlátozott felelősség nem vonatkozik az életben, testben vagy egészségben okozott sérülésekre, valamint a termékszavatosságból eredő igényekre sem.

A kölcsönbe adó nem vállal felelősséget azon károkért, melyek a kölcsönzött eszköz szakszerűtlen használatából vagy egy harmadik személynek történő jogosulatlan átadásából származnak.

Kiszállítás →

ÖKO Takarítás - Iroda takarítás - Lakástakarítás - Felújítás utáni takarítás - Takarítógép kölcsönzés

2010-2019 © Green and Pure Kft.
Pest Megye Budapest Gödöllő Veresegyház Hatvan Dunakeszi Göd Vác Szentendre Pécel Gyöngyös Budaörs Monor
Created by Deeves Creative